LS산전
건흥전기(Koino)
한국자동제어(KACON)
한영자동제어(NUX)
오토닉스(Autonics)
산일전기(SANIL)
하니웰(Honeywell)
화인 썬트로닉스
파나소닉(Panasonic)
람다(TDK-LAMDA)
슈나이더(Schneider)
큐라이트(Q-Light)
우진전기(토글스위치)
전오전기
영신화학(DUCT)
운영
전선(Cable)
태영기전(분전함)
대창전기(수배전반자재)
동일기연(노이즈필터)
삼일전기
화인파워렉스(SMPS)
연합정밀
부품별
:::현재위치 HOME> ▶ 한영자동제어(NUX)
 제어용스위치[2]    동력용스위치(15)   메인스위치(6)   리미트스위치[3]  
 마이크로스위치(21)   발판스위치(5)   호이스트스위치(20)   경광등/싸인타워램프[2]  
 부저(18)   단자대[2]    휴즈홀더(8)   제어박스(14) 
 모노레바스위치(8)   온도조절계(0)   기록계(0)   카운터/타이머(0) 
 패널미터(0)   센서/엔코더(0)   전력조정기(TPR)(16)   무접점릴레이(SSR)(0) 
 파워서플라이(SMPS)(0) 
commodities_list.jpg
STL060-A-A11-1-L
 29,700  
STL040-A-C51-1-L
 24,300  
STL025-D51-1-N
 22,500  
TPR2N/25A(AC220V)
 41,400  
HYT-303
 1,100  
HYBT-10A
 170  
HY-2501
 4,900  
MAS-025-A
 22,500  
CR-3011-1
 6,200  
CR-2511-1
 6,200  
CR-308
 6,500  
CR-301-1
 1,400  
CR-251-1
 1,400  
CR-303-1
 1,600  
CR-253-1
 1,600  
CR-307-1
 1,500  
CR-257-1
 1,500  
CR-304-1
 3,200  
CR-254-1
 3,200  
CR-302-1
 1,900  
CR-252-1
 1,900  
HY-1022A
 9,000  
HY-F15-1A
 900  
HY-101
 3,500  
HY-256-24
 3,100  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13